своеволно

своеволно
нар. - самоволно, на своя глава, на сама глава, без разрешение, произволно
нар. - безчинно, безотговорно, безнаказано
нар. - надменно, арогантно

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • апокартереза — (грч apo kartereo ce убива со глад) 1. своеволно воздржување од јадење, 2. своеволна смрт од глад …   Macedonian dictionary

  • вија факти — (лат. via facti) a) преку фактот, т. е. само од себе б) самоволно, своеволно, самовласно. 2. преку, минувајќи низ …   Macedonian dictionary

  • мотилитет — (лат. motilitas) подвижност, способност за своеволно движење …   Macedonian dictionary

  • арогантно — прил. надменно, произволно, своеволно …   Български синонимен речник

  • надменно — нар. отгоре, отвисоко, горделиво, пренебрежително, арогантно, дръзко, високомерно нар. произволно, своеволно …   Български синонимен речник

  • на своя глава — словосъч. своеволно, самоволно, без да пита словосъч. безотговорно, произволно, безчинно …   Български синонимен речник

  • произволно — нар. надменно, арогантно, своеволно …   Български синонимен речник

  • самоволно — нар. своеволно, на своя глава, на сама глава, без разрешение, произволно нар. безчинно, безотговорно, безнаказано …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”